Kiss Hajnalka

Jelenleg főállású alkalmazottként Kiss Hajnalka szociológus-közgazdász, szervezetfejlesztő tevékenykedik a Magyar Jamboree Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításáért. Tanulmányait 2009-ben, a Corvinus Egyetemen fejezte be, de korábban tanítóképző főiskolát is végzett, s tapasztalatait beépíti a gyermekekkel, fiatalokkal megvalósuló közös munkába. A nem-formális nevelés és élménypedagógia elkötelezett híve, fiatal kora óta ő is sokat köszönhet a Youth Program keretei között megvalósult nemzetközi képzéseknek, szemináriumoknak, melyek valóságos készségfejlesztéshez vezettek gyakorlatiasságuk, személyre szabottságuk révén és jelentős mértékben megalapozták nemzetközi tapasztalatait.

Művelődésszervezőként a kultúra és művelődés iránt elkötelezett emberként felelősen,  szakértői szemmel tud részt venni a hazai folyamatok tervezésében és megvalósításában. Szociológusként a társadalmi kihívásokra, igényekre való érzékenységgel, közgazdászként alapvető gazdasági szemlélettel rendelkezik. Projektvezetőként a stratégiai tervezésre, folyamat orientált gondolkodásra, gyakorlati megoldásokra helyezi a hangsúlyt. Szívesen járul hozzá a fejlesztéshez egyedi projektek megvalósításán keresztül, legyen az akár hazai képzés, tábor, nemzetközi programsorozat vagy egyéb pályázati projekt.

Jelenleg a Magyar Cserkészszövetség alapképzését végzi, 2014 nyarán tervezi, hogy cserkész fogadalmat tesz.

Kiss Hajnalka