Bemutatkozunk

A Magyar Jamboree Alapítvány azzal a céllal jött létre 1997-ben, hogy fiatalok nemzetközi tapasztalatcseréjét elősegítse és ezen keresztül tapasztalati tanulási lehetőséget teremtsen 15-30 év közötti fiataloknak. Az alapítvány megalakulásától fogva számos nemzetközi ifjúsági tapasztalatcserét szervezett és támogatott (nemzetközi ifjúsági rendezvényeken, szemináriumokon, képzéseken való részvétel); amelyekkel elősegítjük kompetenciáik a résztvevő fiatalok, ismereteinek fejlesztését globális és társadalmi témákban.

Célunk, hogy egy egyenlő, igazságos világ kialakulását segítsük elő a tolerancia, együttműködés és kölcsönös tiszteletre ösztönzés segítségével.

A Cserkész Világszövetség, annak tagjai és más magyarországi és külföldön nyilvántartásba vett ifjúsági szervezetek által szervezett nemzetközi, külföldön tartott rendezvényeken (képzések, szemináriumok, táborok, regionális és világtalálkozók) résztvevő magyar fiatalok, illetve a Magyarországot képviselő küldöttségek felkészülésének, kiutazásának és kinn tartózkodásának anyagi támogatása, illetve a résztvevők anyagi terheinek csökkentése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű családból származó gyermekek és fiatalok részvételének lehetővé tételére.

Az alapítvány célja továbbá a WOSM, a Magyar Cserkészszövetség és más szervezetek által Magyarországon rendezett nemzetközi rendezvények támogatása, valamint minden olyan tevékenység, amely hozzájárul az ifjúsági szervezetek közötti kapcsolatok és a különböző nemzetek ifjúsága közti megismerés erősítéséhez és barátság elmélyítéséhez. Az alapítvány tevékenysége külföldön élő, magyar nemzetiségű gyermekek és fiatalok fenti céloknak megfelelő támogatására is kiterjed.

Alapító:

  • Breuer Klára

A kuratórium tagjai:

  • Elnök: Csepregi Márton
  • dr. Farkas Tamás Zsolt
  • Bencze-Kovács Virág

A Felügyelő Bizottság tagjai:

  • Elnök: dr. Simon-Gresz Orsolya
  • Rudi Alexandra
  • dr. Ványai László Levente